Podmienky používania

Používatelia týchto internetových stránok (ďalej „stránky“) súhlasia s tým, že tieto stránky a ich obsah používajú na vlastné riziko. Spoločnosť PRO.MED.CS Praha a.s., IČO: 00147893, so sídlom na adrese Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika (ďalej „spoločnosť“) je oprávnená kedykoľvek čiastočne alebo úplne tieto stránky upraviť alebo odstrániť.

Rady a odporúčania uvádzané na týchto stránkach nie sú považované za záväzné pre všetky prípady. Aj keď sú informácie spracované v zhode s údajmi schválenými Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví spôsobenú neodborným postupom pri užívaní alebo zneužitím týchto informácií.

Stránky obsahujú prepojenia na internetové stránky tretích strán, ale to automaticky neznamená, že obsah týchto internetových stránok spoločnosť schvaľuje. Spoločnosť neakceptuje žiadnu zodpovednosť za dostupnosť alebo obsah týchto internetových stránok ani za škodu alebo ujmu na zdraví plynúcu z použitia ich obsahu v akejkoľvek forme. Prepojenia na ďalšie internetové stránky poskytuje len z dôvodu rýchlej a pohodlnej orientácie a používatelia ich navštevujú na vlastné riziko.

Ochrana osobných údajov

Stránky môžete používať bez toho, aby ste museli uviesť akékoľvek osobné údaje. Niektoré dáta, ktoré osobnými údajmi nie sú, sa počas vašich návštev automaticky získavajú a sú z bezpečnostných dôvodov uložené na serveroch spoločnosti alebo na serveroch tretích strán. Anonymitu dát zabezpečuje spoločnosť množstvom technických a organizačných prostriedkov. Na sledovanie a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti stránok sa využíva služba Google Analytics spoločnosti Google. Informácie o získavaní údajov v rámci tejto služby nájdete na stránke http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/. Spoločnosť nezhromažďuje a nevyužíva žiadne vaše osobné údaje.

Aj keď môžu stránky obsahovať prepojenia na ďalšie internetové stránky, tu uvedené zásady ochrany osobných údajov nemusia platiť na iných internetových stránkach. Ak máte záujem o informácie o spôsobe získavania osobných údajov a ich distribúcii, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych internetových stránok.

Používanie súborov cookie

Pre prispôsobovanie stránok potrebám používateľov a zvýšenie efektivity stránok sú použité súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré môžu stránky ukladať na vašom zariadení, aby identifikovali presne to konkrétne zariadenie, ktoré sa používa na pripojenie k stránkam, alebo aby ukladali informácie potrebné pre správne fungovanie stránok. Väčšina internetových prehliadačov je nastavená tak, aby súbory cookie automaticky prijímali. Ukladanie súborov cookie môžete v internetovom prehliadači zablokovať alebo upraviť jeho nastavenia tak, aby vás pred uložením súborov cookie informoval. Niektoré funkcie stránok môžu byť podmienené ukladaním súborov cookie.