Liečba warfarínom

Dávka warfarínu sa určuje podľa výsledkov laboratórnych testov

Účinnosť liečby warfarínom možno jednoducho a presne monitorovať vyšetrením odobratej krvi pomocou Quickovho testu (označovaný aj ako protrombínový test).
Výsledok tohto testu sa vyjadruje hodnotou INR (International Normalized Ratio). Hodnota INR vyjadruje pomer doby zrážania vyšetrovanej krvi v porovnaní s medzinárodným štandardom. Hodnoty pre účinnú liečbu warfarínom sú určované podľa ochorenia pacienta. Dolnou hranicou liečebného rozpätia je INR 2,0 alebo 2,5; hornou hranicou liečebného rozpätia potom je INR 3,0 alebo 3,5.

Kontroly u lekára sú veľmi dôležité

Warfarín užívajte presne podľa pokynov lekára, ktorý vám určí termíny kontrol. Kontroly sú veľmi dôležité, preto ich naozaj dodržiavajte. Umožní to lekárovi sledovať správne nastavenie liečby warfarínom a dávkovanie prípadne upraviť. Cieľom liečby je udržať hladinu zrážanlivosti krvi v optimálnom rozpätí. Ak je hodnota INR príliš nízka (krv sa zráža viac), liečba je neúčinná a je nutné zvýšiť dávku warfarínu. Ak je hodnota INR vysoká (krv sa zráža málo), hrozia krvácavé komplikácie a je potrebné dávku warfarínu znížiť. Hodnoty INR by mali byť vždy zapísané do „Záznamu o liečbe warfarínom“. Liečba trvá rôzne dlho podľa toho, ako rýchlo sa zrazenina rozpúšťa a predovšetkým podľa miery rizika vzniku novej trombózy.

Krvácavé komplikácie pri užívaní warfarínu

Pri liečbe warfarínom sú pomerne časté drobné krvácavé komplikácie, napríklad ľahké krvácanie z nosa alebo ďasien. Tento liek môže takisto zapríčiniť ľahšie vytváranie modrín alebo silnejšiu menštruáciu. Ak vás tieto ťažkosti postihnú, navštívte čo najskôr lekára, aby mohol zistiť, či nie je potrebné znížiť dávkovanie. Ak je krvácanie veľmi silné, vyhľadajte lekára okamžite. Ak spozorujete krv v moči alebo v stolici alebo krvácanie mimo menštruačného cyklu, je potrebné vykonať príslušné vyšetrenia, pretože liečba warfarínom môže síce tieto prípady krvácania zvýrazniť, ale sama osebe ich väčšinou nespôsobuje.

Čo robiť pri návšteve iného lekára, zranení alebo operácii

Ak musíte navštíviť iného lekára, upozornite ho, že užívate warfarín. Aspoň týždeň pred plánovanou operáciou alebo iným zákrokom (trhanie zubov, vyšetrenie žalúdka alebo čriev) upovedomte o tomto výkone lekára, ktorý vám warfarín predpisuje, aby vás naň mohol pripraviť a vašu liečbu pred plánovaným zákrokom prípadne upraviť.
Liečba warfarínom prináša väčšie riziko krvácania aj pri poranení. Snažte sa preto úrazom čo najviac predchádzať. Pri aktivitách s rizikom vzniku úrazu hlavy používajte prilbu. Vždy pri sebe noste preukaz „Záznam o liečbe warfarínom“, ktorý v prípade úrazu alebo náhleho ochorenia pomôže lekárom rozhodnúť o správnej liečbe.

Warfarín a tehotenstvo

Ak si myslíte, že môžete byť tehotná, navštívte čo najskôr svojho ošetrujúceho lekára. Warfarín je potrebné vysadiť najneskôr do konca 5. týždňa gravidity. Počas tehotenstva je vo väčšine prípadov warfarín nahradený injekciami nízkomolekulárneho heparínu, ktorý nepoškodzuje plod.