Kontakt

Sídlo

PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčská 377/1
Michle, 140 00 Praha 4
Česká republika

Korešpondenčná adresa

PRO.MED.CS Praha a.s.
P. O. BOX 157
140 21 Praha 4 
Česká republika

tel.: +420 241 013 111
fax: +420 241 013 412
email: promed@promed.cz