Antikoagulačná liečba

Zrážanlivosť krvi a trombóza

Dôležitou vlastnosťou krvi je schopnosť zrážať sa v mieste poranenia cievy s cieľom zabrániť vykrvácaniu. Niekedy však dochádza k nežiaducemu zrážaniu krvi v cievnom riečisku. Dôsledkom tohto stavu, ktorý sa nazýva trombóza, môže byť infarkt myokardu, mozgová mŕtvica alebo pľúcna embólia. V menej závažných prípadoch, napríklad pri trombóze v žile, nemôže krv dobre pretekať a postihnutá časť tela (najčastejšie sa to týka nôh) opuchne a bolí.

Odstránenie krvnej zrazeniny

Krvnú zrazeninu (trombus) je možné chirurgicky odstrániť alebo upchatý úsek cievy „obísť“ použitím by-passu, čo sa využíva predovšetkým pri veľkých tepnách. Ak je potrebné upchatú cievu veľmi rýchlo spriechodniť, napríklad v prípade veľkej pľúcnej embólie alebo mozgovej mŕtvice, podávajú sa trombolytiká – lieky rozpúšťajúce krvnú zrazeninu, ale za cenu zvýšenia rizika krvácania. Ďalšou možnosťou je mechanické spriechodnenie tepny katetrizačnou metódou, čo sa využíva predovšetkým pri infarkte myokardu.

Liečba antikoagulanciami

Najčastejšie sa však trombóza lieči antikoagulanciami, teda liekmi spomaľujúcimi zrážanie krvi. Tie zabraňujú narastaniu krvnej zrazeniny a umožňujú organizmu, aby ju postupne sám rozpustil. Jednou z možností antikoagulačnej liečby je použitie liečivej látky warfarín. Warfarín podávaný v tabletách je charakteristický pomalým nástupom účinku, preto môže byť spočiatku podávaný súbežne s injekciami nízkomolekulárneho heparínu.

Preventívna liečba antikoagulanciami

Warfarín sa ako jedna z možných antikoagulačných liečivých látok takisto často podáva preventívne, a to pacientom s významnými rizikovými faktormi pre vznik trombózy. Tým sa odporúča antikoagulačná liečba s cieľom zabrániť vytvoreniu krvnej zrazeniny.