Warfarin – Vaše léčba

Zelí

Ako ovplyvňuje strava účinnosť warfarínu?

Účinnosť warfarínu znižuje vitamín K

Takže aj všetky potraviny, ktoré vitamín K obsahujú. Dôležité je, aby obsah vitamínu K prijímaného v strave príliš nekolísal. Venujte preto pozornosť predovšetkým potravinám, v ktorých sa môže obsah vitamínu K významne meniť.

Léky

Vplyv ďalších liekov na účinnosť warfarínu

Účinnosť warfarínu ovplyvňuje veľa liekov

Informujte lekára, ktorý vám warfarín predpisuje, o všetkých liekoch, ktoré užívate, či už ide o lieky na lekársky predpis alebo voľnopredajné lieky. Pri nákupe voľnopredajných liekov informujte lekárnika, že užívate warfarín, aby vám mohol čo najlepšie poradiť.

Kardiologie (nejen) pro pacienty MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Kniha

Prečítajte si kapitolu Léky tlumící srážení krve (antiagregační a antikoagulační terapie) z novej knihy Kardiologie (nejen) pro pacienty od MUDr. Jana Beneše, Ph.D.

Celú knihu Kardiologie (nejen) pro pacienty si môžete kúpiť tu.